۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

روز معلم برگی از تقویم جهانی

یونسکو سازمان علمی اموزشی و فرهنگی ملل متحد است که به اختصار (U.N.E.S.C.O)نامیده می شود .نگاهی به تاریخچه شکل گیری یونسکو نشان می دهد که این سازمان درست بعد از جنگ جهانی دوم بوجود امده و این تفکر که جنگ ها بر خاسته از ذهن انسان هاست و دفاع از صلح هم باید از ذهن انسان ها اغاز شود مبنای شکل گیری ان بوده است . 


۱۳۸۹ مرداد ۴, دوشنبه

ميلاد با سعادت منجي بشريت


ميلاد با سعادت منجي بشريت
بر مسلمين جهان مبارك باد

۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر              اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر

١٠              دسامبر ١٩٤٨


د يباچه

از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛

از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛

از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛

از آن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛

از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كرده‌اند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛

از آن جا كه دولت‌های عضو ء متحد شده‌اند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛

از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛

مجمع عمومی اين اعلاميهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌كند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزايندهء ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند.


۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

محمود بهشتی لنگرودی با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان عصر يك شنبه 89/4/13 آزاد شد . بهشتی درتاریخ 89/2/8 با فراخوان نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک ماه با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی از زندان اوین آزاد گردید.اماچهار روز از این آزادی نگذشته بود که به زندان اوین فراخوانده شده و دوباره بازداشت شد. این آزادی در پی در خواست وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از خانواده انجام گرفت .در گفتگویی که با خانوده ایشان صورت گرفت ، حال عمومی بهشتی خوب است .در چند روز گذشته نیز علی اکبر باغانی دبیر کل و اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان آزاد شدند . امیدواریم این خبر های خوش با آزادی دیگر همکاران زندانی همچون هاشم خواستار، رسول بداقی،محمد داوری ، محمود باقری ، مختار اسدی و.... کامل شود.

منبع : برشي از دغدغه هاي يك آموزگار

۱۳۸۹ تیر ۱۲, شنبه

گزارش آخرین وضعیت اعضای دربند کانون صنفی معلمان ایران

 خبرهايي از مختار اسدي ، محمود باقري ، محمود بهشتي لنگرودي ،هاشم خواستار ، رسول بداقي و باغاني و اسماعيل عبدي اعضاي در بند كانون صنفي معلمان ايران.

۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران

 به نام خداوند جان و خرد

حدود دو ماه از بازداشت دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران گذشت . دوماهی که سخت اما صبورانه پشت سرگذاشتیم. هنگام اعلام خبر بازداشت ، نخستین پرسش هر شنونده ی خبراین بود: به چه دلیل؟
کانون صنفی معلمان ایران با ملاحظه شرایط حساس کشور درسال تحصیلی جاری علیرغم وجود انتقادات و اعتراضات به عملکرد مدیران آموزش و پرورش از انجام هرگونه اقدام جمعی اعتراضی و یا حتی صدور بیانیه انتقادی خودداری نمود. بازداشت طولانی مدت تعدادی از همکاران خود به ویژه آقای رسول بداقی و قطع حقوق وی را به امید طی مراحل قانونی در اسرع وقت و تعیین تکلیف و آزادی وی صبورانه با سکوت تحمل نمود و شاهد شرایط دشوار خانواده او به ویژه کودکان خردسالش در نبود پدر بود. همچنین ما شاهد ادامه بازداشت و احضارهمکاران دیگر نظیر آقایان هاشم خواستار ، عبدالله مومنی ، محمد داوری ، اسماعیل عبدی و... هستیم. 

۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

فرزندان رسول بداقي چشم به راه بازگشت پدر


 زبان حال فرزندان رسول بداقي معلم در بند:


خدايا همه بابا ها رو از جمله بابا رسول ما را از زندان آزاد كن !!! ما منتظريم!!!

راه مينو